اخبار

Nov 5th افزایش قیمت محصولات

با توجه به افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت سرویس دهنده های داخلی و افزایش بی سابقه قیمت خرید سرور و لزوم حفظ کیفیت خدمات و سرویسها این شرکت مبادرت به افزایش ۵۰٪ قیمت خدمان خود هماهنگ با بقیه ... ادامه مطلب »

Oct 19th از انتخاب نوین هاست متشکریم

با تشکر از انتخاب نوین هاست سعی در ارایه بهترین سرویس را به شما داریم.